In de doe-groep wordt de praktische uitvoering van het akkoord gecoördineerd.

Waar nodig worden vanuit de doe-groep werkgroepen ingesteld die voorstellen doen voor ketenafspraken die aan de stuurgroep worden gepresenteerd. Aan de doe-groep nemen vertegenwoordigers van partijen deel als vaste leden, aangevuld met vertegenwoordigers van betrokken branches waar afspraken mee gemaakt worden. De doe-groep coördineert de monitoring en communicatie.