De partijen hebben ambities opgesteld om het productaanbod qua gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) te verbeteren. Om dit te bereiken maakt het bedrijfsleven voor verschillende productcategorieën ketenafspraken.

De vijf partijen hebben de volgende gezamenlijke ambities:

  • Het zoutgehalte in het productaanbod verminderen, zodat het voor de consument makkelijker wordt om maximaal 6 gram zout per dag te consumeren. De consument die eet volgens de richtlijnen goede voeding, kan uiterlijk in 2020 voldoen aan de consumptie van maximaal 6 gram per dag.
  • Het verzadigd vetgehalte in het productaanbod verminderen, zodat het voor de consument makkelijker wordt om maximaal 10 energie% verzadigde vetten per dag te consumeren. Dit te realiseren voor 2020.
  • Het voor consumenten makkelijker te maken minder energie te consumeren. Dit te realiseren voor 2020 door waar dat mogelijk is zowel energiedichtheid van producten te verlagen via reductie van suiker en/of (verzadigd) vet en/of portiegrootte te verkleinen, als groente en fruit te blijven promoten.

Bij het werken aan de ambities wordt de prioritering van productcategorieën gebaseerd op relevantie voor de volksgezondheid: bijdrage aan consumptie en (technologisch) te behalen verbetering en krijgen producten die bedoeld zijn voor kinderen hoge prioriteit.