Het bedrijfsleven neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de verbetering van de samenstelling van het productaanbod.

  • De partijen maken voor productcategorieën ketenafspraken ten aanzien van maximale gehaltes voor zout, (verzadigd) vet en suiker en/of calorieën voor een bepaalde periode. Nieuwe afspraken worden gemaakt en bestaande afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en/of bevestigd in de stuurgroep.
  • Retail, producenten en cateraars hanteren de afgesproken maximum gehaltes als criteria voor de eigen productie of inkoop.
  • KHNKoninklijke Horeca Nederland en VenecaVereniging Nederlandse Cateringorganisaties stimuleren en enthousiasmeren hun achterban vanuit hun beleid om het aanbod gezonder te maken via inkoop en bij zelfbereide producten en maaltijden. KHN focust hierbij op haar achterban met het grootste consumentenbereik.

In de werkafspraken wordt aangegeven wat de doelen zijn, hoe en in welk tijdsbestek die worden bereikt en welke bedrijven zich hieraan commiteren. Het daarvoor ingestelde wetenschappelijke adviescommissie beoordeelt de werkafspraken; zijn de afspraken voldoende ambitieus, realistisch, haalbaar? In het kader van eerdere activiteiten om productsamenstelling te verbeteren heeft het bedrijfsleven  al enkele afspraken gemaakt waarvoor ook al resultaten zijn geboekt. Deze zijn door het Akkoord Verbetering Productsamenstelling meegenomen (brood, Goudse kaas, vleeswaren, groenteconserven). De komende jaren zal het bedrijfsleven met nieuwe afspraken komen, dit wordt vooraf aangekondigd via de jaarplanning.