U bevindt zich op: Home Organisatie Wetenschappelijke Adviescommissie Meer informatie Adviezen van de Wetenschappelijke adviescommissie (WAC)

Adviezen van de Wetenschappelijke adviescommissie (WAC)

De WAC heeft in 2016 op verzoek van de stuurgroep bekeken voor welke productcategorieën, en onderdelen daarvan, die een substantiële bijdrage leveren aan de inname van zout, verzadigd vet en/of suikers nog geen afspraken zijn gemaakt.

De WAC vindt dat de categorie banket en zoetwaren prioriteit moet krijgen. Daarnaast constateert de WAC dat er voor verlaging van het gehalte aan verzadigd vet (bijv. kaas, vleesbereidingen, melkproducten, smeersels) nog erg weinig afspraken gemaakt zijn.  Voor suikers vindt de WAC dat er naast banket en zoetwaren ook afspraken moeten komen voor groente- en fruitconserven en broodbeleg. Het bedrijfsleven heeft een aantal van deze aanbevelingen al meegenomen in de jaarplannen (2017 en 2018) voor reductie van zout, verzadigd vet en suiker.

Omdat zout naast smaak ook een technische functie heeft in verschillende producten heeft de stuurgroep de WAC gevraagd om de technische belemmeringen voor zoutreductie aan te geven. De WAC heeft aangegeven hiervoor geen eenduidig antwoord te kunnen geven omdat de technologische grens per produt(groep) kan verschillen. De WAC verwijst naar een proefschrift waarin op basis van de producten met het laagste zoutgehalte binnen een productgroep is aangegeven waar de grenzen van zoutreductie liggen.

De WAC heeft de stuurgroep in een aanvullend advies enkele mogelijkheden aangegeven om de reductie van zout, verzadigd vet en suiker in Nederland te stimuleren. De WAC noemt onder andere aandacht voor producten die veel door kinderen worden gegeten, voorlichting en stimulering van gezonde keuze, hanteren van productgroepen in z’n totaliteit.

Zoeken:

Service