U bevindt zich op: Home Organisatie Wetenschappelijke Adviescommissie

Wetenschappelijke Adviescommissie

In de commissie is zowel voedingskundige, producttechnologische, als kennis en expertise rond consumentengedrag vertegenwoordigd. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door het RIVM.

De wetenschappelijke adviescommissie is ingesteld door de minister van VWS.

De wetenschappelijke adviescommissie toetst de ketenbrede afspraken op ambitieniveau en relevantie; de commissie zal ook haar mening geven over de eerder door sectoren gemaakt afspraken. Indien een sector niet of, in verhouding tot de gestelde ambities, niet snel genoeg tot afspraken komt, stelt de wetenschappelijke adviescommissie maximumgehaltes voor. Deze worden vervolgens ter consultatie aan de stuurgroep voorgelegd.
De wetenschappelijke adviescommissie brengt advies uit aan de Stuurgroep.

Samenstelling wetenschappelijke adviescomissie

Naam

Expertise

Dr. R. W. (Ronald) Visschers

Productkennis technologie, Voedingskundig, vice-voorzitter van de Commissie

Prof.dr.ir. R.P. (Ronald) Mensink

Voedingskundig

Dr. P.M.T. (Peter) de Kok

Productkennis sensorisch

Prof.dr.ir. J.C.M. (Hans) van Trijp

Consumentengedrag

Mw. Dr. D.A.W. Wolvers 

Voedingskundig 

In het kader van de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling hebben de leden van de wetenschappelijke adviescommissie allen een belangenverklaring ingevuld. Inzicht in belangenverklaringen.

Zoeken:

Service