U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraken stuurgroep 5 december 2014

Afspraken stuurgroep 5 december 2014

De gemaakte afspraken zijn:

 • Het processchema rond het aanleveren van normvoorstellen per productgroep, de beoordeling door de WAC en de besluitvorming in de stuurgroep is vastgesteld en zal op de website worden gepubliceerd.
 • De WAC zal formulieren over de nevenwerkzaamheden van haar leden op de website van het Akkoord publiceren.
 • De voorstellen voor afspraken over zuivel en frisdranken worden dit jaar aan de WAC gestuurd, begin 2015 door de WAC beoordeeld en vervolgens in de stuurgroep besproken.
 • De voorgestelde norm voor soepen en bouillons wordt vastgesteld.
  • De WAC geeft aan de voorgestelde norm, met de termijn van 2 jaar om hieraan te voldoen, matig ambitieus te vinden.
  • De stuurgroep geeft aan het met de WAC eens te zijn dat vervolgstappen nodig zijn richting 2020.
  • De zoutnorm voor soepen en bouillons zal hierom voor eind 2016 geëvalueerd worden.
  • De stuurgroep vindt de voorgestelde norm een belangrijke eerste stap om de pieken van hoge zoutgehaltes uit het aanbod te halen. Zeker in deze categorie waar zout puur voor de smaak wordt toegevoegd is smaakgewenning belangrijk. De norm stellen op het huidige gemiddelde zoutgehalte in soepen lijkt de stuurgroep een goede stap.
  • De naleving van de afgesproken normen vragen de brancheorganisaties jaarlijks na bij hun leden en wordt besproken in de stuurgroep.
 • De voorgestelde norm voor 3 categorieën sauzen wordt vastgesteld.
  • De stuurgroep is het met de WAC eens dat dit de eerste stappen zijn.
  • In de voorstellen is opgenomen dat de situatie na 18 maanden wordt geëvalueerd. Voor 2 categorieën is een 2e stap opgenomen (fase 2) en voor een categorie niet. De stuurgroep roept de branches op voor alle categorieën dan een flinke volgende stap te zetten.
  • In de volgende stuurgroep wordt nog teruggekomen op de vragen (en antwoorden daarbij) die de WAC in het voorstel voor een zoutnorm voor sauzen stelt.
 • Het werkplan voor 2015 wordt vastgesteld en zal op de website gepubliceerd worden.
 • Het monitoringsrapport over productsamenstelling van het RIVM wordt begin 2015 gepubliceerd.
Zoeken:

Service