U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraken stuurgroep 24 november 2015

Afspraken stuurgroep 24 november 2015

De gemaakte afspraken zijn:

 • Het voorstel voor de vijfde categorie zuivelproducten – puddingen, mousse, toetjes- is besproken en aangenomen.
  • Een derde van alle betreffende producten zal de receptuur hierop aan moeten passen.
  • Bij uitvoering van dit voorstel gaat in drie jaar de hoeveelheid toegevoegd suiker gemiddeld met 5% om laag. 
  • De maximale aanpassing is 22% reductie van toegevoegd suiker.
  • De WAC geeft aan onderbouwing te missen voor het niet nog meer reduceren in drie jaar. 
  • De stuurgroep geeft aan dat in lijn met het Akkoord een maximum wordt gesteld om de hoogste gehaltes allereerst te verlagen. Dit brengt met zich mee dat een deel van de producten nog niet verbeterd hoeft te worden en het gemiddelde relatief weinig omlaag gaat. 
 • Over het voorstel voor de categorie koek en banket en groente/fruitconserven (m.b.t. suiker) wordt nog met de achterban gesproken. 
 • De voorstelen voor hartige droge snacks en vleesconserven worden nog dit jaar ingediend en op de eerste vergadering van de WAC in 2016 beoordeeld.
 • Het werkplan voor 2016 wordt vastgesteld en zal op de website worden geplaatst.
 • VWS informeert de stuurgroep over de voorbereidingen op het EU voorzitterschap met betrekking tot productverbetering.
 • In de eerste vergadering van 2016 zullen de stuurgroep en WAC stilstaan bij mogelijkheden om de eigen en gezamenlijke werkwijze te optimaliseren.
Zoeken:

Service