U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraken stuurgroep 24 februari 2014

Afspraken stuurgroep 24 februari 2014

De gemaakte afspraken zijn:

  • Van de stuurgroepvergaderingen wordt een lijst met afspraken op de website geplaatst.
  • Het bestuurlijk overleg vindt een keer per jaar plaats, waarschijnlijk in het najaar.
  • De stuurgroep komt in principe 4 keer per jaar bij elkaar: februari, mei, september en december.
  • De dagelijkse uitvoering ligt bij de bedrijven en de doegroep.
  • In juni 2014 wordt het werkplan voor 2014 gepubliceerd. In het werkplan staat voor welke productcategorieĆ«n voor welke voedingsstof dat jaar normen worden gesteld. Voor de volgende jaren zal dit aan het begin van het kalenderjaar worden gedaan.*
  • De doegroep legt de door het bedrijfsleven voorgestelde normen via de stuurgroep voor aan de Wetenschappelijke Adviescommissie.
  • De te ontwikkelen website moet vooral transparantie bieden over de uitvoering van het Akkoord: welke afspraken zijn gemaakt, wie onderschrijven deze en wat zijn de resultaten. De ondertekenaars financieren gezamenlijk de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van deze site.
  • De wetenschappelijke adviescommissie is bijna rond. Als de oprichting en samenstelling definitief is, zal deze publiek gemaakt worden.
Zoeken:

Service