U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraken stuurgroep 21 mei 2015

Afspraken stuurgroep 21 mei 2015

De gemaakte afspraken zijn:

  • VWS heeft naar aanleiding van de ‘kip van morgen’ over duurzaamheidsafspraken met ACM gesproken. ACM heeft aangegeven dat de afspraken in het Akkoord gericht op gezondheid niet direct tot beperkingen in concurrentie en prijsbeleid zal leiden.
  • Kritische noties over de voortgang van het Akkoord zijn besproken. De stuurgroep stelt dat er op diverse fronten stevig wordt ingezet op het zetten van stappen,  het proces komt nu op gang en daarmee wordt verwacht dat de doelstelling in 2020 gehaald wordt. Een periodieke monitor op basis van betrouwbare gegevens zal de voortgang zichtbaar maken.
  • De stuurgroep verwacht ook vanuit de horeca en catering meer zichtbare activiteiten en die ook openbaar te maken op de website.
  • De website wordt begin juni bijgewerkt. Per sectorbrede afspraak zullen de namen van deelnemende bedrijven worden opgenomen.
  • In het format voor sectorbrede afspraken is ook een beschrijving van de monitor door de sector zelf opgenomen. De monitoring van productverbetering en borging van afspraken staan genoemd in het akkoord en de stuurgroep ziet hierop toe. De WAC zal deze monitoring niet meer meenemen in de beoordeling van de afspraak. 
  • De voorstellen over zuivelproducten en frisdranken zijn in de vorige vergadering al door de stuurgroep overgenomen. De antwoorden van de sectoren op de aanvullende vragen van de WAC bij deze voorstellen veranderen niet de inhoud ervan.
  • De stuurgroep besluit om later opnieuw naar de productsamenstelling te kijken van babyvoeding. Omdat hiervoor Europese samenstellingseisen gelden en deze in 2016 zullen worden herzien, wordt besloten deze als uitgangspunt te nemen.
  • VWS is gestart met de voorbereidingen om EU-normen voor zout, verzadigd vet en calorieën onder de aandacht te brengen van de Europese commissie en lidstaten. Dit onderwerp zal tijdens het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016 prominent aan bod komen.
  • De stuurgroeppartijen zullen dit onderwerp bij hun Europese koepelorganisaties onder de aandacht brengen.
Zoeken:

Service