U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraken stuurgroep 1 december 2016

Afspraken stuurgroep 1 december 2016

De gemaakte afspraken zijn:

  • De planning voor indiening van afspraken uit het werkplan 2016 is besproken. Afspraken voor pizzabodems en hartige broodjes en voor groente- en fruitconserven en rode sauzen komen begin volgend jaar.
  • Vertraging in het maken van afspraken komt mede door de verscheidenheid aan bedrijven en het belang bij het maken van ketenbrede afspraken om de brede achterban van de betrokken sectoren mee te krijgen. In verschillende categorieën is het een uitdaging om bedrijven het vertrouwen te geven dat de reducties haalbaar zijn.Gesproken wordt over hoe kennis te ontsluiten is naar bedrijven die geen/nauwelijks capaciteit hebben voor productinnovatie. Bepaalde, door voorlopers verkregen kennis, is niet publiek beschikbaar vanwege vertrouwelijkheid van onderzoeksinformatie. Dit belemmert de voortgang.
  • Het werkplan voor 2017 wordt vastgesteld zoals voorgesteld en zal op de website gepubliceerd worden.
  • De afspraak voor reductie van zout en verzadigd vet in Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden is aan de WAC voorgelegd. Het gaat om producten als lasagne, pastamaaltijden, bami, nasi en combinatiegerechten van bijvoorbeeld rijst of noedels met verschillende soorten saus.
  • Volgens de voorgestelde afspraak wordt het zoutgehalte met 10% gereduceerd in 2 of 3 (lasagne) jaar. Ook het verzadigd vetgehalte wordt in 2 jaar met 10% verlaagd (uitzondering lasagne in 3 jaar).
  • De WAC vindt het voorstel met een gemiddelde reductie van zowel zout als verzadigd vet met 10% in een periode van 2 jaar matig ambitieus en voor lasagne (in 3 jaar ) weinig ambitieus. Gezien de ambities van het Akkoord en de technologische haalbaarheid acht zij verdergaande reducties wenselijk in kortere tijd.
  • De stuurgroep herkent de uitdaging om de ambities van het Akkoord te halen.
  • De productgroep kant-en-klaar maaltijden is een zeer diverse en omvangrijke groep. Met betrekking tot de vraag om meer afspraken voor overige categorieën kant-en-klaarmaaltijden merkt de stuurgroep op dat in het werkplan was toegezegd voor 1 categorie een voorstel te doen in 2016. Er zijn echter voorstellen voor 2 categorieën gedaan. De categorie pizzabodems volgt nog vanuit het werkplan 2016.
  • De voorgestelde norm van een reductie van gemiddeld 5% per jaar vindt de stuurgroep met het oog op smaakgewenning en bedrijfsvoering voldoende ambitieus.
  • De stuurgroep stelt de afspraak over maximumnormen voor zout en verzadigd vet in Italiaanse en Oosterse kant-en-klaarmaaltijden vast.
Zoeken:

Service