U bevindt zich op: Home Organisatie Stuurgroep Afspraken stuurgroep Afspraken stuurgroep 14 februari 2017

Afspraken stuurgroep 14 februari 2017

  • Op de Voedseltop hebben TNO en WUR een plan gelanceerd overĀ  begeleiding van bedrijven bij toepassing van bestaande kennis voor verbetering van productsamenstelling. Dit plan wordt nader uitgewerkt.
  • Enkele geplande afspraken uit het werkplan 2016 zijn nog niet aan de WAC voorgelegd. Deze afspraken zullen in het werkplan voor 2017 worden opgenomen om overzicht op de totale planning te houden.
  • Tijdens de Voedseltop heeft FWS aangegeven zich te zullen inzetten voor een extra 5% reductie aan energie-inname via frisdranken bovenop de afgesproken reductie van 10%. Dit zal op de website van het akkoord worden vermeld.
  • De stuurgroep stelt voor om bij de evaluatie van het akkoord de voortgang van de normen in de afspraken van het akkoord te toetsen aan de inname volgens een voedingspatroon conform de aanbevelingen van de Schijf van Vijf. De ambities in het akkoord verwijzen naar de richtlijnen goede voeding (hierop is de Schijf van Vijf gebaseerd). In overleg met de WAC stelt de stuurgroep voor de vraag voor evaluatie voor te leggen aan het Voedingscentrum en het RIVM.
  • De afspraak voor reductie van zout en verzadigd vet in Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden is in de vorige vergadering van de stuurgroep vastgesteld. Een onderdeel over de subcategorie Oosterse maaltijden op basis van ketjapsaus ontbrak. De vorige afspraak is hiermee aangevuld.
  • De WAC heeft in een addendum haar reactie op deze aanvulling gegeven. De reactie is vergelijkbaar met de reactie op de primaire afspraak over Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden. De reactie betreft matig ambitieus voor wat betreft reductiestappen en tijdsbestek.
  • De stuurgroep stelt de deelafspraak over Oosterse maaltijden op basis van ketjapsaus vast en besluit deze subcategorie onder de eerder gemaakte afspraak over Italiaanse en Oosterse kant-en-klaar maaltijden mee te nemen.
  • Op de website zal de afspraak worden vervangen door de nieuwe versie en het aanvullende oordeel van de WAC zal worden toegevoegd.
Zoeken:

Service