U bevindt zich op: Home Afspraken en resultaten Resultaten

Resultaten

De voortgang in de verbetering van het productaanbod en de naleving van de maximum gehaltes in zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) wordt bijgehouden.

De voortgang van de afspraken wordt als volgt gemonitord:

  • Naleving van de maximumgehaltes wordt door de brancheorganisaties jaarlijks nagevraagd bij hun leden.
  • De voortgang in de verbetering van de productsamenstelling voor zout, verzadigd vet en gehalte aan calorieën (suiker en/of (verzadigd) vet) wordt gevolgd door monitoring op productniveau. Het RIVM voert deze monitor uit en gebruikt hiervoor de levensmiddelendatabank (LEDA) als basis. Bedrijven dienen gegevens over hun productsamenstelling beschikbaar te stellen. Die gegevens zijn essentieel voor een goede analyse van gehaltes zout, (verzadigd) vet en suikers in producten. Als er ontwikkelingen zijn die kansen bieden voor verbetering en /of vereenvoudigen van de monitoring van de voortgang op productniveau, kan de monitor hierop worden aangepast.
  • Analysegegevens van productsamenstelling uit onderzoek van de NVWA maken deel uit van het totaalbeeld dat gevormd wordt.
  • KHN brengt het effect van haar beleid en inzet in beeld via bijvoorbeeld markt- of trendonderzoek.

Bovenstaande monitoring betreft de productsamenstelling en de voortgang in verbetering er van. Daarnaast vindt monitoring op consumptieniveau plaats via de reguliere voedselconsumptiepeiling (VCP). De consumptie van zout wordt elke 4-5 jaar bepaald op basis van 24 uurs – urineverzameling. Deze monitoring wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Zoeken:

Service