Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in producten. Dit leidt tot een gezonder productaanbod.

Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen:
• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
• Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI),
• Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
• Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en
• Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Vertegenwoordigers van de vijf partijen ondertekenen het akkoord waaronder minister van VWS, Edith Schippers

In het Akkoord Verbetering Productsamenstelling geven deze partijen aan hoe zij zich gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, tot en met 2020 in zullen zetten om de doelstellingen te bereiken.
De scope van het akkoord is met name gericht op zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) met een bredere ambitie om het productaanbod als geheel gezonder te maken.

De vijf partijen die het Akkoord Verbetering Productsamenstelling hebben getekend
Deze website geeft informatie over de afspraken die de vijf partijen hebben gemaakt om het productaanbod te verbeteren en de voortgang hierin.
Informatie over voeding en gezonde voedselkeuze zijn te vinden op de website van het Voedingscentrum.

logo cbl  

logo fnli

logo KHN 208px

logo veneca

Logo VWS

Zoeken:

Service